Vad händer med vatten och avlopp om elen försvinner?

Vad händer med vatten och avlopp om elen försvinner?

24 januari, 2023

Även vatten och avlopp behöver el för att fungera. Dricksvattnet pumpas fram när det naturliga trycket inte räcker till kranen. Avloppsvattnet pumpas ut till reningsverken där de olika processerna drivs av el. Sparar vi på vattnet så sparar vi också på elen. 

Vad händer vid kortare eller längre avbrott? Vid ett krisläge? Vad kan du göra? 

Vad händer vid ett kortare elavbrott?

Vattnet i kranen och avloppsvattnet kommer att fungera för de flesta. Men det blir troligen lägre tryck i ledningarna. Det innebär att det inte kommer lika mycket vatten i kranen som tidigare, särskilt för dem som bor på en höjd, höghus eller längst ut i ledningssystemet. NSVA har beredskap och sätter vid behov in mobila reservaggregat för att pumpa fram dricksvattnet. Dessa räcker längre om vi alla hjälps åt att belasta systemen så lite som möjligt.

Vad händer vid ett längre elavbrott?

Om elavbrottet varar i flera timmar hålls reservaggregaten fortsatt igång. Men det är extra viktigt att du sparar på vattnet. Pågår elavbrottet under en längre tid och pumparna för avlopp inte fungerar eller att reservaggregaten inte räcker till överallt finns risk att avloppsvattnet samlas och däms upp. Det kan leda till källaröversvämningar eller att vattnet måste släppas ut i naturen, så kallad bräddning. Det är därför viktigt att vara sparsam både med dricksvattnet du tar från kranen och det vatten du sköljer ut vid disk och tvätt i vasken samt vid toalettspolning.

Om en allvarlig kris inträffar

NSVA har god beredskap även i ett krisläge. I ett läge där ett område skulle bli utan vatten en längre period sätts vattentankar ut enligt de nödvattenplaner som NSVAs ägarkommuner tagit fram. Vattentankarna ska vara på plats inom 72 timmar. I ett krisläge med elbortfall kan reningsverken inte ta emot spillvatten och avloppsvatten. Det innebär att du kanske inte att kan använda toaletten.

Vad kan du göra?

  1. Använd så lite vatten som möjligt vid ett elavbrott.
  2. Spara dricksvatten i flaskor eller dunkar hemma. Generellt gäller att du ska klara dig själv i 72 timmar innan nödvatten är på plats. Du bör därför ha så att du klarar dig under denna tid.
  3. Vad gör du om du inte kan använda toaletten? Läs våra tips och råd.

Mer information

NSVA
Råd och tips ”Om krisen eller olyckan är framme”.

MSB
Läs ”Om krisen eller kriget kommer” som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som MSB delat ut till alla hushåll. Du hittar den på MSBs hemsida www.msb.se.

Tillbaka till nyheter