VA-teknik Södra lanserar ny webbplats

3 februari, 2014

VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige. VA-teknik Södra är ett
klustersamarbete mellan NSVA, VA SYD och Gryaab samt VA-teknik vid LTH och Vatten Miljö Teknik på Chalmers. För att synliggöra VA-teknik Södras arbete bättre lanseras i dagarna en ny webbplats
www.va-tekniksodra.se.

VA-teknik Södra är ett av fem kluster som alla stöttas av branschorganisationen Svenskt Vatten. Huvudsyftet med samarbetet är att hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Lösningarna ska genereras genom en kombination av forskning, utveckling och utbildning.

På den nya webbplatsen hittar man bland annat information om VA-teknik Södras olika utbildningar, forskningsprojekt, examensarbeten och alla de publikationer som genereras. Man kan också läsa om VA-teknisk Södras fyra fokusområden:

– Energi och resurshushållning

– Klimat, samhälle, vatten

– Samhälle och avloppsvatten

– Framtidens avloppsvattenrening

Om VA-teknik Södra

VA-teknik Södra startade sin verksamhet 2009 då fem industridoktorandprojekt etablerades. Dessa har sedan varit kärnan i projektprogrammets forskningsaktiviteter som allt eftersom har resulterat i fler projekt med nya och flera delaktiga parter.

Initialt bestod VA-teknik Södra av VA SYD och VA-teknik vid Lunds tekniska högskola, men i samband med att en ny treårsperiod påbörjades 2012 utökades programmets styrning och ledning till att även innefatta Gryaab, NSVA och Vatten Miljö Teknik vid Chalmers tekniska högskola.  

————————————

NSVA ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. www.nsva.se

Gryaab svarar för reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen. Bolag ägs tillsammans av
kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.
www.gryaab.se

VA SYD levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö, samt tar hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. www.vasyd.se 

Tillbaka till nyheter