VA-arbete vid Österleden kan ge missfärgat vatten och dåligt tryck i norra Helsingborg vecka 49-51

7 december, 2011

I samband med att man bygger en ny trafikplats i korsningen Vasatorpsvägen/Välavägen och Österleden i Helsingborg kommer korsande dricksvatten-, spillvatten- samt dagvattenledningar att läggas om.

Arbetet med att lägga om vattenledningarna kommer att ske under vecka 49-51. Under tiden detta arbete pågår kan boende och företag i de norra delarna av Helsingborg drabbas av tryckförändringar och missfärgat vatten.

– Detta beror på att dricksvattnet kommer att gå andra vägar än normalt och vissa ledningar kommer att ha lägre tryck än vanligt, säger Bo Sjöberg, entreprenadansvarig på NSVA. Om det uppstår missfärgningar spola kallvatten tills det är klart samt smakar och luktar bra igen.

Berörda områden är Berga, Väla, Ödåkra, Fleninge, Hasslarp, Kattarp, Rögle, Tånga, Välinge, Utvälinge, Vegeholm, Mariaområdet, Laröd, Domsten, Döshult samt Allerum och Hjälmshult.

Arbetet utförs av PEAB som en del av arbetet med att bygga om Österleden.

Mer information:
Bo Sjöberg, entreprenadansvarig NSVA, tel 010-490 97 16

Tillbaka till nyheter