VA-arbete stänger av Filbornavägen 14-25 april

10 april, 2014

I samband med att NSVA kopplar in vatten och avlopp till ett nybyggnadsområde kommer Filbornavägen i Helsingborg att vara avstängd mellan Lägervägen och Skaragatan.

Trafikanter i området uppmanas ta annan väg. Gående och cyklister kan passera byggområdet via en provisorisk förbifart.

Arbetet väntas inte påverka vattenleveranserna i området.

För mer information se www.nsva.se eller ring 010-490 97 00.

Tillbaka till nyheter