VA-arbete medför begränsad framkomlighet på del av Järnvägsgatan i Landskrona

24 februari, 2016

Med början vecka 9 genomför NSVA ett VA-arbete på Järnvägsgatan, mellan Nygatan och Österleden, i Landskrona. Medan arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad. Arbetet kommer att delas upp i olika etapper och beräknas vara klart i juni.

Under våren och början av sommaren byter NSVA ut vatten- och dagvattenledningarna på en del av Järnvägsgatan. Medan arbetet pågår kommer framkomligheten vara begränsad och trafiken ledas om. Järnvägsgatan stängs för trafik mellan Nygatan och Norra Långgatan. Vänligen följ skyltningen om alternativ färdväg.  

– Vi byter ut cirka 95 meter av huvudvattenledningen. Den gamla ledningen är i gjutjärn och ända från 1902. Vi byter den till en PE-ledning, vilket kommer att medföra ökad leveranssäkerhet. Nya vattenserviser kommer att dras fram till fastigheterna och kopplas in på ledningen som går in i husen, säger Olle Johannesson, VA-ingenjör på NSVA.

– Den nuvarande dagvattenledningen i lergodsmaterial är i dåligt skick, har lagats flera gånger och rötter har trängt in. En ny ledning kommer därför att läggas på totalt cirka 200 meter, avslutar Olle Johannesson.

För mer trafikinformation och karta, se landskrona.se

För mer information om VA-arbetet, se nsva.se

 

Tillbaka till nyheter