VA-arbete medför begränsad framkomlighet mellan Drottninggatan och Österleden

1 mars, 2017

Måndagen den 6 mars påbörjar NSVA den sista etappen med att lägga en dagvattenledning samt att sätta en ny brunn på Österleden mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan i Landskrona. Arbetet beräknas vara klart fredagen den 10 mars.

För att minimera riskerna med bland annat källaröversvämningar i området ökas kapaciteten upp på dagvattenledningen, säger Anna Paulsson, projektledare på NSVA.

VA-arbetet medför begränsad framkomlighet på del av Österleden och Drottninggatan. Ett körfält kommer att hållas öppet på Drottninggatan för att man ska kunna svänga höger ut på Österleden.

– Arbetet kan påverkas om det regnar mycket, då skjuts det framåt en vecka till måndagen den 13 mars, säger Anna Paulsson.

Busstrafiken kommer att påverkas och går alternativ väg under VA-arbetets gång. Se information på Skånetrafikens hemsida.

Om arbetet utförs som beräknat påbörjar NCC asfaltering som kan orsaka mindre störningar onsdagen den 15 mars.

iframe src=”https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Amvw7OuQTwIK_cXxgalWPuQnsnw” width=”640″ height=”480″/iframe

Tillbaka till nyheter