VA-arbete i Landskrona natten 4-5 december ger lågt vattentryck i Kvärlöv

2 december, 2014

I samband med ett VA-arbete i Landskrona natten mellan torsdag och fredag kommer kunder i Kvärlöv drabbas av lågt vattentryck.

Under tiden torsdag 4 december kl 22.00 till fredag 5 december kl 06.00 kommer NSVA att utföra ett planerat ledningsarbete i Landskrona. Samtliga kunder i Kvärlöv kommer att uppleva lågt vattentryck under dessa timmar. Några få industrifastigheter kring Söderleden i Landskrona kommer att vara helt utan vatten, dessa har fått information via brev.

Efter arbetet kan det förekomma missfärgning i dricksvattnet. Detta är inte farligt men vår rekommendation är att spola vatten i alla kranar några minuter tills missfärgningen försvinner. Eventuella kunder som är särskilt beroende av vatten uppmanas att kontakta NSVA snarast.

Vi ber om överseende med de besvär arbetet innebär.

Mer information under själva arbetet:
Rolf Olofsson, arbetsledare NSVA, tel 0767-22 16 44

Tillbaka till nyheter