VA-arbete i Annelöv kan ge dåligt vattentryck på onsdag

21 januari, 2014

I samband med att NSVA utför VA-arbete under onsdagen kommer boende i Annelöv i Landskrona kommun att med början ca kl 10 tidvis vara utan vatten eller ha lägre vattentryck än normalt.

VA-arbetet är en fortsättning på lördagens arbete. Vi ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar.

Efter avslutat arbete kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är helt ofarligt. Vårt tips om detta händer är att spola kallvatten tills vattnet är klart igen.

Vid förfrågningar från boende hänvisar vi i första hand till 010-490 97 00.

Mer information:

Jan Olsson, drifttekniker Dricksvatten NSVA, tel 010-490 97 46

Tillbaka till nyheter