VA-arbete ger begränsad framkomlighet på Hälsovägen 14-17 mars

11 mars, 2016

Under våren kommer NSVA att renovera spillvattenledningar genom relining på flera olika platser i Helsingborg. Först ut är ledningar vid Hälsovägen, vilket kommer att påverka framkomligheten i området 14-17 mars. Om möjligt välj en annan väg, framför allt under rusningstrafik, då det finns risk för köer. För mer information om hur trafiken påverkas, se helsingborg.se.

Under torsdag 17 mars kommer även arbete att göras på Starkoddersgatan på Råå, men detta väntas inte medföra några större störningar.

Spillvattenledningarna renoveras genom relining och görs av entreprenören Aarsleff på uppdrag av NSVA. Relining innebär att en ny ledning förs in inuti den gamla. Den stora fördelen med relining är att man inte behöver gräva så mycket vilket medför en minskad störning för omgivningen.

Relining kan göras med olika tekniker. I detta fallet kommer man att föra in flexibla foder av syrafast impregnerad polyesterfilt inuti den gamla ledningen. Vanligen görs detta genom att stoppa ner fodret i en gatubrunn och sedan dra det genom ledningen vidare till en annan gatubrunn. Därefter härdas fodret med vattenånga som gör att det blir ett nytt hårt rör inuti det befintliga. I samband med detta kan det uppstå viss” plastlukt” innan processen är klar.

Här relinar vi

Under våren kommer NSVA att löpande renovera spillvattenledningar genom relining i följande områden i Helsingborg:

 • Hälsovägen övre och nedre: måndag-torsdag v 11
 • Starkoddersgatan, Råå: torsdag v 11
 • Österleden / Ättekullavägen
 • Bunkalundsvägen
 • Gjutaregatan Mörarp
 • St Clemensgata
 • Skånegatan
 • Västra Allén Maria
 • Månskensgatan Ödåkra
 • Rallaregatan Kattarp
 • Mullbärsgatan Påarp
 • Bankgatan Mörarp
 • Videgatan Miatorp
 • Husensjövägen

Reliningarna är utspridda över ett stort område och kommer att ut föras löpande under våren. Tidplaner publiceras på www.nsva.se/driftinfo efter hand. Målet är att arbetet ska vara klart tills slutet av maj, med undantag av Rallaregatan som eventuellt kan bli lite senare. 

För eventuell trafikinformation i samband med arbetena hänvisas till helsingborg.se.

För mer information:

Kontakta kundservice på NSVA, tel 010-490 97 00, e-post kundservice@nsva.se. 

Tillbaka till nyheter