Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kattvik snart klar

15 april, 2014

Under drygt ett års tid har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, arbetat med att ansluta Kattvik i Båstads kommun till kommunalt vatten och avlopp. Mer berg än beräknat har gjort arbetet svårare än planerat men nu är det äntligen färdigt. Endast återställning kring vägområdena återstår och i maj kan de första kunderna börja ansluta sig.

Ett 60-tal kunder längs Kattviksvägen och Krossarevägen i Kattvik får nu tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Totalt 2,3 kilometer ledningar och fem pumpstationer har byggts utan att påverka den känsliga naturen i området för mycket.

– Tekniskt sätt har det varit ett lyckat projekt trots svåra markförhållanden med mer berg än beräknat. Detta har gjort projektet dyrare och tagit längre tid än planerat. Det är inte lätt att helt känna till hur det ser ut under markytan, säger Jimmy Lubera, projektledare på NSVA.  

Under april månad färdigställs vägområdena och pumpstationerna och med början i maj kan fastigheterna i området börja kopplas in på de nya ledningarna.

Kattvik ingår i Båstads kommuns strategi för vatten och avlopp på landsbygden. Bakgrunden till VA-utbyggnaden är de krav på minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp som länsstyrelsen och kommunens miljöförvaltning ställer.

Tillbaka till nyheter