Uppdatering: Vattenavstängning i Annelöv, Kvärlöv, Saxtorp, östra delen av Häljarp samt Ålstorp 5 natten till 18 november

16 november, 2011

Uppdatering av tidigare utsänd pressinformation, då vattenavstängningen även berör boende i östra delarna av Häljarp samt området Ålstorp 5 i Kävlinge kommun.

Under natten till fredag 18 november kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) att koppla in vatten och avlopp till ett nyexploateringsområde i Häljarp i Landskrona kommun. Medan arbetet pågår kommer vattnet att vara avstängt i Annelöv, Kvärlöv, Saxtorp och östra delen av Häljarp. Avstängningen berör även boende i Ålstorp 5 i Kävlinge kommun, som får sitt vatten från Saxtorp.

– Arbetet beräknas pågå från torsdag kväll kl 20 till fredag morgon kl 06, vattnet släpps på så fort arbetet är klart. Boende i dessa orter uppmanas att tappa upp vatten för eget behov under denna tid, säger Lars Horrdin, VA-ingenjör på NSVA.

Efter arbetet kan det förekomma luft och missfärgningar i dricksvattenledningarna. Detta är inte farligt men rekommendationen är att öppna alla kranar några minuter så att luft och missfärgning försvinner. För att minska mängden luft och missfärgning kommer ledningar vid arbetsområdet att spolas efter inkopplingen.

Vi ber om överseende med de besvär detta kan medföra.

Mer information:
Lars Horrdin, VA-ingenjör NSVA, tel 010-490 97 64

 

Tillbaka till nyheter