Undvik matfett i avloppet

30 oktober, 2012

Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen. I värsta fall kan det leda till översvämning hos dig eller din granne.

Reningsverken inom NSVA tar emot och renar avloppsvatten från både hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Under senare år har vi fått allt större problem med fett som spolas ner i avloppet, inte minst från hushållen.

Fett används mycket vid matlagning, men om det hälls ut i vasken kan det leda till stora kostnader. Anledningen är att när fett kommer ut i avloppet svalnar det och stelnar. Fettet fastnar sedan på rörens insida och kan orsaka stopp i avloppsledningsnätet och översvämningar, både hos dig själv och hos andra fastighetsägare.

Gör så här istället:

Flytande matfett

Häll gammal matolja i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägg den i restavfallet. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör.

Stekfett

Torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper och släng pappret i soporna som matavfall.

Stora mängder fettavfall

Om du driver restaurang eller annan livsmedelsverksamhet och har större mängder frityrfett ska du teckna abonnemang för fettunna hos din återvinningscentral. Många verksamheter måste även ha fettavskiljare som avskiljer fett från exempelvis diskvattnet innan det släpps ut i avloppet.

Tillbaka till nyheter