Tvätta bilen på macken istället för minskad miljöpåverkan

22 april, 2014


Den 26-27 april
är det ”Stora Biltvättarhelgen”, ett initiativ från vattentjänstbranschen i
Sverige för att fler ska tvätta bilen rätt och därmed minska giftiga utsläpp i
naturen. Enligt en undersökning1 gjord av Svenskt Vatten nyligen
tvättar 26 procent av bilägarna i Sverige bilen på gatan (37 procent av dem som
bor i villa). Samtidigt vet 9 av 10 att det miljömässigt är det sämsta
alternativet. 2 av 3 har dessutom nära till en biltvätt.

När man tvättar bilen på gatan rinner vattnet ner
i dagvattenbrunnar och hamnar via dagvattensystemet helt orenat i våra vattendrag där det skadar växter och djur.
Totalt rör det sig om 5,5 ton tung-metaller, 5 000 ton bilvårdsmedel samt 2 000 ton
olja som riskerar att spridas i naturen, varje år2.

Det är lätt att
göra rätt

  • Bäst är att tvätta bilen på en biltvätt, helst en miljömärkt. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. På biltvätten renas vattnet från merparten av föroreningarna innan det släpps vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång. Använd miljömärkta bilvårdsprodukter.

  • Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten så att vattnet med alla föroreningar rinner ner i en dagvattenbrunn och sedan rakt ut i närmaste vattendrag.

  • Om man inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

Stora
Biltvättarhelgen 2014

För att uppmärksamma svenska folket om vikten
att tvätta sin bil rätt uppmanar vattentjänstbranschen i Sverige till Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april 2014. Tanken är att
inspirera människor att tvätta rätt för miljöns skull. För mer information se www.mittvatten.se.

– – – – –

1 Undersökning kring vattenfrågor, Svenskt Vatten, utförd av Novus Opinion, 3-10 april 2014. Webbenkät, representativt och slumpmässigt urval.  

2 Källa: Håll Sverige Rent 2011

För mer information om Mitt Vatten kontakta:
 
Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel 070-240 88 47

Om Mitt Vatten

Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 290 vattentjänstverksamheter i Sverige. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten.

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är
branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet.
Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper
medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör
vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten skall få en ökad
insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll
vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena
sjöar och hav.

Tillbaka till nyheter