Tonvis med skräp i avloppet varje år i Nordvästskåne

18 november, 2013

I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten. Istället spolar vi ner tonvis med skräp i avloppet, och utöver det även kemikalier, varje år. Hur skulle ditt liv påverkas om du inte hade tillgång till en toalett? För oss är det en tankelek, men för 2,5 miljarder människor är det verklighet. För att påminna oss om detta faktum uppmärksammas imorgon den 19 november ”Världstoalettdagen”.

I de sex kommuner som ingår i NSVA, det vill säga, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp, spolades det ner cirka 400 ton skräp i avloppet under 2012. Siffran grundar sig på mängden skräp som anländer till de elva reningsverk som finns inom NSVA.1 Utöver detta fastnar en del på vägen i pumpstationer och ledningsnät. Därtill kommer det skräp som hamnar i avloppet i övriga kommuner i Nordvästskåne.

I Sverige slänger vi som har tillgång till toaletter 7 000 ton skräp i dem varje år2. Det innebär att varje person i snitt slänger  cirka 1 kg våtservetter, tamponger, kondomer, tops etc i toaletten per  år. En del tar även i lite extra och spolar ner större saker som  mobiltelefoner, leksaker, smycken och löständer. Det enda som är ok att spola ner i toan är kiss, bajs och toapapper, allt annat ska källsorteras precis som övrigt avfall.

FNs millenniemål om att till 2015 halvera mängden människor som saknar tillgång till sanitet kommer att missas med en halv miljard människor. Fortfarande 2015 kommer nästan en av tre av alla människor i världen att sakna tillgång till toaletter3.

Världstoalettdagen den 19 november har uppmärksammats sedan 2001 och har i år blivit en officiell FN-dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma sanitetskrisen och skapa medvetenhet kring det faktum att 2,5 miljarder människor idag lever utan en toalett.

Den bästa hyllningen du kan ge din toalett på ”Världstoalettdagen” är att köpa en papperskorg till badrummet och använda den istället för att spola ner skräp i toan!

1 NSVAs miljörapporter fär 2012.
2 Insamlingsstatisk för Stockholms kommun har använts som underlag. Befolkningsstatistik Q2 2013 SCB.
3 http://www.wssinfo.org 

Exempel på organisationer som arbetar för att fler i världen ska få tillgång till rent vatten och toaletter:

WaterAid, bl a kampanjen www.ilovetoa.se
Toaletter utan gränser
Unicef
World Toilet Organization

Mer information:
Vill du besöka ett av NSVAs avloppsreningsverk för mer information om skräp som spolats ner i våra kommuner eller ta bilder? Kontakta Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig NSVA, tel 010-490 98 26, e-post ann-katrin.johansson@nsva.se

– – –

Mitt vatten – Sveriges kommuner för rent vatten
www.svensktvatten.se/mittvatten kan du lära dig mer om vårt vatten i Sverige och hur vi tillsammans kan ta hand om det. 

Tillbaka till nyheter