Tillfälligt lägre vattentryck i Billeberga

9 april, 2018


Natten mellan onsdagen den 11 april och torsdagen den 12 april planerar NSVA att koppla in den nya tryckstegringsstationen vid Fabriksvägen i Billeberga. Under arbetets gång kommer vattentrycket till orten att vara lägre än normalt. Målet med den nya tryckstegringsstationen är att kunderna i Billeberga ska få ett stabilare och jämnare vattentryck.

VA-arbetet beräknas pågå från klockan 23.00 på onsdagskvällen till klockan 06.00 på torsdagsmorgonen. Vattnet kan användas som vanligt under denna tid, men eftersom det installeras en tillfällig matning under arbetets gång uppmanar NSVA sina kunder att vara sparsamma och inte använda vatten i onödan. VA-arbetet utförs nattetid för att påverka berörda kunder så lite som möjligt.

–Våra kunder i Billeberga har upplevt ett lägre tryck i vattenkranarna då och då. NSVA anlägger den nya tryckstregringsstationen för att orten ska få ett stabilare och jämnare vattentryck. En tryckstegringsstation är en anläggning där vattentrycket höjs innan vattnet leds vidare i ledningsnätet. Installationen är också en framtida säkring för Billeberga, när orten byggs ut kommer vi att kunna pumpa ut vattnet till fler kommuninvånare, säger Anna Paulsson, projektledare på NSVA.

Här hittar du projektets webbsida.

Tillbaka till nyheter