Tänk på våra badsjöar – använd färg utan kadmium

18 november, 2014

Imorgon är det Världstoalettdagen, en FN-dag som uppmärksammar att 2,5 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till en toalett. I Sverige har vi både toaletter och rent vatten men vi tar inte hand om vårt avloppssystem. Varje år hamnar 7 000 ton skräp och omfattande mängder kemikalier i våra avlopp, bland annat 220 kg kadmium – vilket enligt branschorganisationen Svenskt Vatten är tillräckligt mycket för att förstöra hela Hjälmaren.

Det enda som ska spolas ner i toan är det som kommer från kroppen och toapapper. En besvärlig källa till de kemikalier som spolas ner i våra toaletter och avlopp är målarfärg. All färg, även miljömärkt och vattenbaserad färg, ska lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen. Det gäller även tomma burkar med intorkad färg, trasor, penslar och rollers med rester av färg samt det lösningsmedel som du har tvättat dina penslar med.

En riktig bov bland färgerna är hobby- och konstnärsfärger i gula och röda nyanser, som fortfarande idag kan innehålla mycket höga halter kadmium. Tungmetallen är skadlig för miljön och redan vid låga doser utgör kadmium en hälsorisk.

En smal produktgrupp som inte kan göra någon skada kanske du tänker? Inte alls. Reningsverken i Sverige får årligen in 220 kg kadmium, där hobby- och konstnärsfärg står för cirka 10 procent och är en av de enskilt största källorna vi kan påverka. 220 kg kadmium i naturen skulle exempelvis kunna förstöra hela Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö – som innehåller 3 000 000 000 (3 miljarder) kubikmeter vatten.*

– Att spola ner färg är lika dåligt för miljön som att slänga batterier i sitt matavfall. Men det är lätt att göra rätt – spola aldrig ned färgrester och köp aldrig färg med kadmium. Det finns alternativ. Välj hobby- och konstnärsfärg som är märkta med ”hue”, ”sub” eller ”imit”, de är garanterat kadmiumfria, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

* 1 g kadmium förstör 10 000 m3 vatten. Alla siffror kommer från Svenskt Vatten.

Tillbaka till nyheter