Tänk på att tvätta bilen miljöriktigt

6 juli, 2012

Många bilägare tvättar sin bil på garageuppfarten eller ute på gatan. Detta bör man inte göra, i många kommuner är det inte heller tillåtet att göra det. Med smutsen i tvättvattnet följer nämligen tungmetaller, oljerester och föroreningar av olika slag samt tensider och andra kemikalier från bilschampo och avfettningsmedel. Det orenade tvättvattnet går via dagvattensystemet direkt ut i våra vattendrag där det skadar växt- och djurlivet.

Fordonstvätt bästa alternativet

Det bästa alternativet är att tvätta bilen på en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Stora delar av föroreningarna skiljs då bort redan i fordonstvätten, innan vattnet leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång.

Välj antingen att tvätta i en automattvätt eller för hand på en tvättplats vid en fordonstvätt.

Tänk på miljön

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma finns det en del saker att tänka på för att minska påverkan på miljön. Placera bilen på gräs- eller grusunderlag och inte i närheten av dagvattenbrunnar. Biltvätten bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, t ex en grävd brunn, eftersom föroreningarna riskerar att hamna i dricksvattnet.

Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter

Spola bilen ren från lös smuts och tvätta med borste, svamp eller liknande. Använd miljöanpassat bilschampo och ta sedan en trasa för att behandla de fläckar som finns kvar. Detta kan eventuellt göras med lite miljöanpassat avfettningsmedel för att vara så skonsam mot miljön som möjligt.

Tillbaka till nyheter