Tågarps reningsverk – snart ett minne blott

13 april, 2016

Under hösten och vintern har NSVA rivit merparten av Tågarps reningsverk och ersatt det med en pumpstation samt en utjämningsbassäng. Från slutet av mars pumpas Tågarpsbornas spillvatten till Landskrona där det renas på Lundåkraverket.

– Tågarps reningsverk var NSVAs minsta och renade bara vatten från cirka 400 personer. Det är en mer kostnadseffektiv lösning att pumpa spillvattnet från Tågarp till Lundåkraverket och rena det där, säger Adis Dzafic, projektledare på NSVA.

Som ersättning för reningsverket i Tågarp har NSVA byggt en pumpstation som pumpar spillvattnet till Landskrona, via Asmundtorp. Pumpstationen är underjordisk och det enda som kommer att synas är ett litet hus ovanpå. I anslutning till pumpstationen byggs även en utjämningsbassäng. Denna kommer att användas i samband med kraftigt regn, om det kommer mer vatten till pumpstationen än vad den klarar att pumpa.

– Trots att det pågår ett intensivt arbete med att bygga bort felkopplade och otäta ledningar kommer det mycket regnvatten och tillskottsvatten i spillvattnet vid kraftigt regn, förklarar Adis Dzafic. Utjämningsbassänger är ett bra alternativ till stora energislukande pumpar, som bara behöver användas någon gång per år.

I och med den nya pumpstationen försvinner den avloppslukt som periodvis uppstått kring reningsverket, vilket skapar en bättre miljö för närboende samt möjliggör exploatering i närområdet.

Arbetet beräknas vara helt klart i slutet av maj.

– – –

Om Tågarps reningsverk
Byggt i början av 1960-talet, har fram tills nu renat spillvatten från knappt 400 personer i Tågarps tätort, Svalövs kommun.

Om Lundåkraverket
Ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Lundåkraverket togs i drift 1962, men har sedan dess byggts ut och förändrats i flera etapper för att anpassas efter nya tekniska förutsättningar och miljökrav. Idag renar Lundåkraverket spillvatten från drygt 40 000 personer runt om i Landskrona stad och på Ven, samt från Teckomatorp, Billeberga och Tågarp i Svalövs kommun. Dessutom är ett antal större och mindre industrier anslutna till det kommunala spillvattennätet.

Tillbaka till nyheter