Tack Åstorp!

19 augusti, 2020

Förra veckans uppmaning om att spara på dricksvattnet i Åstorps kommun fick god respons. Förbrukningen stabiliserades och har sedan dess legat på en acceptabel nivå. Även om förbrukningen minskat, är belastningen på produktionen fortfarande hög. Det är därför mycket viktigt att vara fortsatt sparsam med det kommunala dricksvattnet.

Efter uppmaningen om att spara på dricksvattnet den 12 augusti, kunde vi se på produktionssiffrorna att det gav effekt. Förbrukningen sjönk så pass mycket att bevattningsförbud inte behövde införas.

– Vi är tacksamma för att invånarna i Åstorps kommun hörsammade uppmaningen. Ett bevattningsförbud är en inskränkning i invånarnas vardag. Det är inget vi vill införa om det inte är absolut nödvändigt, säger Jonas Håkansson, chef på avdelningen Dricksvatten, NSVA.

Belastningen på dricksvattenproduktionen och distributionen är fortfarande hög. Så länge värmen och torkan håller i sig kommer behovet av dricksvatten att vara stort. Det är därför fortsatt viktigt att tänka på sin användning.

– Det är små marginaler vi har att arbeta med i produktionskapaciteten. För att täkterna ska återhämta sig är det viktigt att inte slösa med dricksvattnet en tid framöver, även när det kommer sämre väder och regn, säger Jonas Håkansson. 

Tillbaka till nyheter