Svenska bilägare fortsätter ”fultvätta” trots större miljömedvetenhet

19 april, 2016


En ny
Novus-undersökning* visar att 61 procent av alla bilägare i Sverige anser sig vara mer
miljömedvetna jämfört med för två år sedan och att 9 av 10 tycker det är viktigt
att agera miljövänligt i sin vardag. Samtidigt fultvättar fler än var femte
sin bil på gatan. För att uppmärksamma vikten av att tvätta sin bil rätt och därmed minska
utsläppen av miljöfarliga ämnen arrangerar branschorganisationen Svenskt Vatten för tredje året i rad ”Stora biltvättarhelgen”. I år infaller
den 23-24 april.

2014 genomfördes motsvarande
undersökning och resultatet visar att utvecklingen går åt rätt håll –
fultvättandet har minskat från 26 procent till 22 procent, men det går för långsamt.

Idag rullar nästan 4,7 miljoner personbilar på
våra vägar** och totalt fultvättar vi ungefär 20 miljoner gånger varje år***. När
vi tvättar bilen på gatan rinner smutsvattnet rakt ner i våra dagvattenbrunnar och
hamnar orenat i naturen. Drygt 9 av 10 anser det vara viktigt att agera
miljövänligt i sin vardag och 86 procent kan även tänka sig att betala för att skona
miljön när de tvättar bilen. Ändå anges priset som en av de viktigaste
anledningarna till varför de tvättar bilen hemma på gatan.

– Kunskapen om vilken stor miljönytta en modern biltvätt ger måste bli
större. Jag är övertygad om att när du förstår hur mycket miljögifter din
biltvätt på gatan innehåller, samt hur det påverkar vattnet där ni badar och
fiskarna ni fångar, så blir det självklart att inte fultvätta. Låt det bli
vårens diskussion med grannarna, hur ni tillsammans tar hand om era närliggande
vattendrag genom att alltid välja biltvätten, säger Anna Linusson, VD på
Svenskt Vatten.

Det är
lätt att tvätta rätt

 1. Tvätta
  aldrig bilen på gatan. Välj istället en biltvätt, helst en miljömärkt. På biltvätten renas smutsvattnet
  innan det släpps vidare. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör
  det själv-hall. Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter om du använder en gör det själv-tvätt. Passa på att
  tvätta när du tankar eller gör andra ärenden.

 2. Saknas
  tillgång till tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på en gräsyta. Då
  stannar mycket av föroreningarna i jorden medan vattnet filtreras grovt innan
  det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet,
  och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av
  från bilen.

Stora biltvättarhelgen
2016

För att uppmärksamma svenska folket om vikten av
att tvätta sin bil rätt arrangerar Svenskt Vatten för tredje året i rad Stora
Biltvättarhelgen, i år är det den 23-24 april 2016. Målet är att informera och
inspirera bilägare att tvätta rätt för miljön. För mer information se www.biltvättarhelgen.se.

*
Undersökning kring vattenfrågor, Novus Sverigepanel, februari 2016. Webbenkät,
representativt och slumpmässigt urval.  
**
SCB fordonsstatistik februari 2016.
***
Statistik från Svensk Bensinhandel

– – –

För mer information om
Stora biltvättarhelgen kontakta:
Linda Bühlmann, projektledare Svenskt Vatten, tel: 070-790 58 88,
e-post: linda.buhlmann@svensktvatten.se.

Om Svenskt vatten
Svenskt Vatten är branschorganisationen för
Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala
VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska,
administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten
verkar även för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i
vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar
för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Tillbaka till nyheter