Svensk Sjöentreprenad slutför de nya VA-ledningarna till Ven

28 mars, 2012

Nu är det klart att det blir Svensk Sjöentreprenad AB som färdigställer de nya vatten- och avloppsledningarna till Ven. Arbetet beräknas äga rum någon gång under veckorna 14-16, beroende på väder och strömförhållande i Öresund.

Under våren och sommaren förra året påbörjade Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, arbetet med att lägga nya VA-ledningar till Ven. De nya ledningarna är 5,8 km långa varav i princip helt till havs. Till följd av att en av entreprenörerna gick i konkurs kunde inte arbetet slutföras. Sammanlagt återstår ungefär tio procent av hela projektet att färdigställa.

De nya ledningarna har byggts för att trygga VA-försörjningen för de 450 anslutna kunderna på Ven. Belastningen på VA-nätet är särskilt stor på sommaren då uppemot 3 000 personer per dag vistas på Ven. 

De gamla ledningarna ligger bitvis på mer än 40 meters djup och har drabbats av mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet krävs specialdykare, vilket inneburit mycket höga underhållskostnader. För att undvika skarvar har de nya ledningarna svetsats samman på land. De har också fått en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste delarna av sundet.

– När de nya ledningarna tas i drift får vi ledningar med betydligt mindre driftstörningar och underhållsarbete, säger Faik Rrecaj, va-ingenjör på NSVA.

De nya ledningarna planeras att tas i drift i maj 2012. Investeringen för hela projektet är cirka 14 miljoner kronor.  

Mer information:
Faik Rrecaj, va-ingenjör Ledningsnät & Projekt NSVA, tel 010-490 97 33
Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & projekt NSVA, tel 010-490 98 09

Tillbaka till nyheter