Statusuppdatering från NSVA angående kokningsrekommendationen

13 juli, 2018

Natten mellan fredag och lördag kommer NSVA att få svar på de senaste dricksvattenproverna. Om proverna visar att dricksvattnet i Hov, Västra Karup, Rammsjö och Torekov är tjänligt kan kokningsrekommendationen i området hävas. En eventuell hävning av kokningsrekommendationen kan alltså ske tidigast i natt, natten till lördagen den 14 juli.

Detta har hänt

På onsdagen gick NSVA och Båstads kommun ut med en kokningsrekommendation i Hov, Västra Karup, Rammsjö och Torekov. Detta efter ett tekniskt fel som innebar att ledningsnätet gått tomt i vissa delar av Hov och Västra Karup. När vattnet kommer tillbaka efter att ledningsnätet har varit tomt rekommenderar NSVA alltid kokning av det vatten som ska användas som livsmedel. Kokningsrekommendationen är en försiktighetsåtgärd och innebär att berörda bör koka sitt dricksvatten och vatten till matlagning fram tills NSVA har två godkända provresultat efter varandra.

Första provresultatet av två godkänt

Sent på torsdagskvällen fick NSVA svar på den första provtagningen. Dricksvattenproverna var godkända. Detta innebär att det nu behövs ett godkänt provresultat till innan kokningsrekommendationen kan hävas. Svaret på den andra provtagningen kommer i natt, natten till lördagen den 14 juli.

– En eventuell hävning av kokningsrekommendationen kan alltså ske tidigast i natt, säger AnnaKarin Johansson, avdelningschef Kundnära tjänster.

Torsdagens spolning behövdes ej

På torsdagen hade NSVA planerat att spola dricksvattenledningar i området som berörs av kokningsrekommendationen. Genom en spolning skulle omsättningen i ledningsnätet öka så att kloret från den pågående kloreringen skulle komma snabbare ut till berörda kunder. Spolningen behövde dock inte genomföras.

– Eftersom vattenförbrukningen är så hög kom kloret snabbt ut i ledningsnätet utan spolningen, säger AnnaKarin Johansson.

Mer information om kokningsrekommendationen och karta över området som berörs av kokningsrekommendationen.

Tillbaka till nyheter