Status inom NSVA efter helgens regn

1 september, 2014

Det har regnat mycket i helgen, men kommunerna inom NSVA har inte drabbats i samma omfattning som Malmöområdet. Totalt har ett 20-tal källaröversvämningar inrapporterats till NSVA, framförallt i Ekeby, Billeberga och Örja.

Vid källaröversvämning ska man kontakta sitt försäkringsbolag, samt anmäla översvämningen till NSVA, enklast på www.nsva.se. Det går också bra att ringa NSVAs kundservice på tel 010-490 97 00. På NSVAs webbplats finns även råd om vad man ska göra om man drabbas, eller riskerar att drabbas, av källaröversvämning. 

– Alla avloppspumpstationer inom NSVA har fungerat som de ska, men har på vissa ställen i Landskrona haft problem att pumpa bort allt vatten. Detta kan eventuellt ha orsakat källaröversvämningar, berättar Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

Lundåkraverket i Landskrona har fått problem med den biologiska reningsprocessen till följd av den stora mängden regnvatten som kommit in till reningsverket. Lundåkraverket har även drabbats av källaröversvämning, men det påverkar inte funktionaliteten på anläggningen.

– Ekeby avloppsreningsverk hade under söndagen problem med utgående vatten, då bäcken som tar emot vattnet var översvämmad. Vattnet har nu sjunkit tillbaka och reningsverket fungerar året normalt, avslutar Pär Gustafsson.

Tillbaka till nyheter