Sprinklerinkoppling kan medföra dåligt vattentryck

24 januari, 2011

Under perioden 24 januari till 2 februari utför NSVA
(Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) en sprinklerinkoppling på Romares väg i
Helsingborg. Arbetet kan medföra dåligt vattentryck för boende i norra delarna
av Helsingborg. Entreprenör för arbetet är PEAB.

Under byggtiden stängs en huvudledning
successivt av. Detta kan innebära sämre tryck och dåligt flöde i
vattenledningarna för boende från Senderödsvägen och norrut, det vill säga
Mariastaden, Laröd, Hittarp, Domsten och Grå Läge, säger Lars Köhler, chef
avdelning Rörnät på NSVA. Vi ber om överseende för de problem detta kan
medföra.

Från fredag 28 januari kl 16 till lördag 29 januari kl 20 kommer vattnet att
vara helt stängt till Cermoniplatsen, Romares väg 45 och Kyrkogårdsförvaltningen
på Romares väg-Christer Boijes väg. Äldreboendet Romares Stiftelse kommer att få
vatten från annat håll under denna tid. De berörda har fått information om
detta.

Tillbaka till nyheter