Spolning av huvudvattenledningar i Bjuvs kommun

20 maj, 2013

Med början nästa vecka och fram till midsommar kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, att spola huvudvattenledningarna i Bjuvs kommun.

– Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA, säger Anders Hjärpe, gruppchef på avdelning Rörnät inom NSVA.

Spolningen i Bjuvs kommun påbörjas i Ekeby och centrala Bjuv den 20 maj och beräknas pågå fram till midsommar. I samband med spolningen kan det bli tillfälligt sämre vattentryck och missfärgat vatten. Detta är helt ofarligt.

Tillbaka till nyheter