Spolning av dricksvattenledningarna i Båstad

27 oktober, 2014

Tisdag 28 oktober påbörjas den årliga spolningen av
dricksvattenledningsnätet i Båstads kommun. Spolningen genomförs områdesvis och beräknas totalt pågå under fem
veckor i kommunen. I samband med spolningen kan det bli tillfälligt sämre vattentryck
och missfärgat vatten. V
id
missfärgat vatten är rekommendationen att spola kallvatten tills det blir klart
igen. 

– Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA. Syftet är att rengöra ledningsrören, vilket innebär att fällningar och mikrobiell tillväxt, som vanligtvis finns på ledningsrörens insida, kan lossna och resultera i missfärgat vatten, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på avdelning Rörnät NSVA.

Missfärgat vatten är vanligt i samband med spolningar men helt ofarligt. Vid missfärgat vatten är rekommendationen att spola kallvatten tills det blir klart igen. 

Tillbaka till nyheter