Spolar du också ner dina ”små” problem?

18 november, 2015

Kiss, bajs och
toapapper är det enda som ska spolas ner i toaletten. 9 av 10 svenskar tycker
att skräp i toan är oacceptabelt. Det visar en undersökning som branschorganisationen
Svenskt Vatten tagit fram i samband med Världstoalettdagen 19 november. Trots
det hamnar årligen 7 000 ton skräp i våra avlopp.

19 november är det
Världstoalettdagen, en årlig FN-dag som uppmärksammar att 2,5 miljarder
människor fortfarande saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi både
toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som
sopnedkast. Detta innebär att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera
allt skräp som spolas ner. Förutom att orsaka avloppsutsläpp på grund av stopp
i ledningsnät och pumpar kan det här skräpet dessutom förstöra eller stoppa
reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till
våra vatten.

En ny
SIFO-undersökning* visar att majoriteten av de som slänger skräp i toan gör det
för att de inte orkar göra rätt eller för
att de saknar kunskap om hur skräpet enkelt kan tas om hand. Det
nedspolade skräpet uppgår årligen till 7 000 ton, enligt Svenskt Vattens statistik. Det som oftast spolas ner är
bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops**. Men det
är lätt att göra rätt, ställ en papperskorg i badrummet och släng skräpet där
istället.

– Våra toalettvanor
ligger långt efter vårt övriga miljötänk. I Sverige är vi jättebra på att sortera och återvinna våra hushållssopor. Det är hög tid att vi får lika bra toavett
och slutar spolar ner skräp i toan, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

Mer statistik

• 29 % uppger att de
spolar ner andra saker än kiss, bajs och toapapper i toan.

• 60 % av dem som
slänger skräp i toaletten gör det på grund av att de inte orkar göra rätt eller
saknar kunskap om hur skräpet tas om hand.

• 58 % i åldrarna
15-29 uppger att det ”inte alls är ok” att slänga hygienartiklar i
toaletten, jämfört med 89 % av respondenterna i åldern 65+.

__________________________________

* SIFO-undersökning, telefonbuss vecka 41
** Källa: Svenskt Vatten, exempel på kemikalier som spolas ner är städprodukter och sminkbortagningsmedel.

Tillbaka till nyheter