Spillvattenledning skadad vid Österleden

8 november, 2010

Under helgen skadades en spillvattenledning i samband
med ett brobygge vid Österleden i Helsingborg. Skadan medförde att spillvatten
läckte ut i Lussebäcken.

Skadan upptäcktes i lördags kväll och arbete med att åtgärda
den har pågått under helgen. Sedan idag på förmiddagen pumpas spillvattnet via
en annan ledning och inget spillvatten bräddas.

– Det är olyckligt att spillvatten har hamnat i Lussebäcken,
men vi är tacksamma för att läckan upptäcktes snabbt och därmed kunde åtgärdas
direkt, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt på Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

Tillbaka till nyheter