Snabbt agerande från NSVA vid oljeutsläpp räddade Lundåkraverket från utslagning

26 november, 2012

I fredags vid lunch uppmärksammade Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) olja i inkommande spillvatten till Lundåkraverket, Landskronas avloppsreningsverk. Ett par timmar senare var oljan sanerad och källan identifierad.

Vid oljeutsläpp till ett avloppsreningsverk riskerar hela reningsverket att slås ut. Detta innebär dels stora kostnader dels att det förorenade vattnet går orenat rakt ut i havet.

– Tack vare ett snabbt agerande kunde vi rädda Lundåkraverket från utslagning och snabbt identifiera källan till oljeutsläppet, säger Pär Gustafsson, chef avdelning Avloppsrening NSVA.

Källan till oljeutsläppet är informerad om upptäckten och händelsen är anmäld till Länsstyrelsen, som är NSVAs tillsynsmyndighet.

NSVA arbetar systematiskt med förebyggande åtgärder, så kallat uppströmsarbete, för att minska utsläppen av miljögifter och olja till avloppsreningsverken samt uppmärksamma om vikten att värna vårt vatten.

FAKTA:
Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Processerna i avloppsverken behandlar biologiskt lättnedbrytbara ämnen och avskiljer bakterier, fosfor, kväve och partiklar. Efter reningsprocessen släpps vattnet ut i våra vattendrag, i Landskrona släpps det renade vattnet ut i Öresund. 

Företag och industrier med spillvatten som avviker från hushållens måste ha slam- och oljeavskiljare och i vissa fall egen avloppsrening. 

Tillbaka till nyheter