Skydda vattenmätaren från frost

Skydda vattenmätaren från frost

4 januari, 2023

När temperaturen sjunker under nollstrecket finns det risk för att vattenmätaren fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador som är kostsamma att åtgärda.

Varmt och torrt utrymme

Se till att vattenmätaren sitter i ett varmt och torrt utrymme. Om din vattenmätare sitter på ett ställe där den riskerar att frysa sönder, rekommenderar vi att du kontaktar en VVS-firma för att byta mätplats.

Om elen försvinner

Glöm inte att kontrollera vattenmätaren vid ett strömavbrott. Det är extra viktigt att tänka på nu i vinter när det finns risk för planerade elavstängningar. Vid ett strömavbrott tar det bara några timmar innan värmen sjunker. Se till att anläggningen är ordentligt isolerad.

Om din vattenmätare frusit sönder

Om vattenmätaren behöver bytas för att den frusit sönder kontaktar du NSVA. Kostnaderna debiteras kunden enligt gällande VA-taxa. Om vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas för att stoppa vattenflödet. Det är därför viktigt
att regelbundet kontrollera att ventilerna fungerar som de ska.

Mer information hittar du på sidan Undvik sönderfyst vattenmätare

Tillbaka till nyheter