Skum har upptäckts i Råån

Skum har upptäckts i Råån

5 juli, 2021

Skum har bildats vid utloppet i Råån från Ättekullas dagvattensystem. Skummet upptäcktes första gången 21 juni och har återkommit vid nederbörd.

NSVA har undersökt brunnar på Ättekulla industriområde i ett försök att spåra skummets ursprung, men inget skum har synts i brunnarna. Det bildas först vid utloppet till Råån.

Både NSVA och Miljöförvaltningen på Helsingborgs stad har provtagit skummet. NSVA har också tagit prov på vattnet, men provsvaren har inte kommit ännu. En teori är att det skulle kunna komma från kommunens ogräsbekämpning. Stadsbyggnadsförvaltningen använder skum vid termisk bekämpning som är baserat på sockerarter. Skummet är ofarligt i sig, men det finns en risk att det kan leda till syrebrist vid utsläpp i vattendrag. Stadsbyggnadsförvaltningen har beslutat att stoppa användning av skummet tills vidare.

Tillbaka till nyheter