Seminarium om framtidens avloppssystem samt prisutdelning i ”Blackwater & Food Waste challenge” på Dunkers idag

22 april, 2015

Idag håller IWA Sverige (International Water Association) ett seminarium på Dunkers kulturhus i Helsingborg om källsorterande avloppssystem. Medarrangörer till seminariet är NSVA och Sweden Water Research (gemensamt forskningsbolag NSVA, Sydvatten och VA SYD).

Seminariet har förlagts till Helsingborg eftersom det nya området som byggs i Oceanhamnen i Helsingborg kommer att ha källsorterande avloppssystem. Under dagen blir det också prisutdelning i innovationstävlingen ”Blackwater & Food Waste Challenge”, som NSVA, NSR och Helsingborgs stad bjudit in till i samarbete med bland annat Vinnova.

– Vi har under lång tid arbetat med hur avlopps- och matavfallssystemen i H+ ska utformas för att bli mer resurseffektiva och är glada över att IWA Sverige valt att lägga detta seminarium i Helsingborg. Det är viktigt att diskutera lokala lösningar för denna globala utmaning, säger Ulf Thysell, VD på NSVA.

– Genom införandet av sorterande avloppssystem i H+området i Helsingborg får vi möjlighet att bygga upp en testbädd för utvecklande av morgondagens teknik för hantering av avloppsvatten, säger Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA.

Under seminariet bjuds det på flera intressanta programpunkter om källsorterande avloppssystem såväl ur globalt perspektiv som skandinaviskt. För- och nackdelar, möjligheter och problem med olika lösningar och vad kan Sverige lära av detta är frågor som kommer att diskuteras.

Seminariet Källsorterande avloppssystem – en lokal lösning för en global utmaning är ett samarrangemang mellan IWA Sverige, Svenskt Vatten, NSVA, Sweden Water Research samt Havs- och Vattenmyndigheten. Seminariet riktar sig främst till de som arbetar med avloppsfrågor inom en kommunal VA-organisation, myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

Tillbaka till nyheter