Sämre vattentryck under VA-arbete

23 april, 2019

Natten mellan måndagen den 29/4 till tisdagen den 30/4 kommer ett VA-arbete att utföras som påverkar fastigheterna i Bårslöv, Välluv, Påarp, Rycketofta, Mörarp, Lydestad, Frillestad, Fjärestad, Kvistofta och Vallåkra med omnejd. Arbetet beräknas pågå kl 22-06. VA-arbetet ingår i ett projekt.

VA-arbetet innebär stängning av en huvudvattenledning för att NSVA ska kunna göra en inkoppling av en tryckstegringsstation och en flödesmätarbrunn. Omläggning av en vattenledning kommer också att ske. Detta innebär att trycket kommer att försämras, eventuellt kan fastigheter bli utan vatten. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas.

Då ledningen som ska stängas är stor kommer stängningen att påbörjas redan under lördagen den 27/4. Detta innebär att de boende i ovan nämnda orter med omnejd redan under helgen kommer att märka av gradvis sämre tryck fram till det att VA-arbetet startar.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.Om problemet med missfärgat vatten kvarstår vänligen kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Berörda fastighetsägare kommer att aviseras via vykort.

Kontaktpersoner:

Olof Martell, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 00. E-post: olof.martell@nsva.se

Jan Nilsson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 97 48. E-post: jan.nilsson@nsva.se 

Tillbaka till nyheter