Sämre tryck i Hyllinge

29 november, 2019

I samband med ett VA-arbete kommer fastigheterna i Hyllinge med närmsta omnejd att få sämre tryck i kranarna. Några fastigheter kommer att bli helt utan vatten. Arbetet beräknas pågå tisdagen den 10 december till onsdagen den 11 december mellan klockan 21-06.

Berörda fastighetsägare kommer att aviseras via vykort. De fastighetsägare som blir helt utan vatten får ett separat utskick. Vi försöker även nå ut via sms till berörda. Observera: fastighetsägare ansvarar för att informera eventuella hyresgäster.

– Vi ber om överseende med olägenheten och uppmanar de boende att hushålla med den begränsade tillgången till vatten och att tappa upp vatten för eget behov innan arbetet påbörjas, säger Greger Persson, VA-ingenjör, NSVA.

Vid särskilda behov av vatten vänligen kontakta NSVA på tel 010-490 97 00.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det uppstå luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt, med undvik att diska och tvätta. Spola kallvatten i alla kranar till dess att vattnet är klart igen.

Kontaktperson: Greger Persson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-495 87 58. E-post: greger.persson@nsva.se 

Tillbaka till nyheter