Så undviker du en frusen vattenmätare

1 mars, 2018

När temperaturen sjunker några grader under nollstrecket finns det risk för att vattenmätaren fryser om inte utrymmet där vattenmätaren sitter är uppvärmt. Mätarplatsen ska vara i ett utrymme där mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Har din mätare frusit ska du kontakta NSVA.

Som fastighetsägare ska du kontrollera din vattenmätare om den sitter i ett ouppvärmt utrymme med risk för frysning av mätare eller ledning. Om mätaren frusit ska du först värma och sedan försöka isolera ledningen och vattenmätaren. På grund av brandfara ska du inte använda öppen låga.

Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Väggar och golv kring mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten och helst bör det finnas en golvbrunn.

– Har din mätare frusit kontaktar du oss på NSVA eftersom mätaren måste bytas. Kostnader i samband med sönderfrusen mätare kommer att debiteras kunden enligt gällande VA-taxa, säger Mikael Gulin, gruppchef för avdelning Mätarservice.

Tillbaka till nyheter