Så lätt tankar du vatten på NSVAs nya vattentankstationer

21 mars, 2016

Nu har första företaget hämtat vatten från NSVAs vattentankstation i Helsingborg. Entreprenören Söderlindhs ser flera fördelar med VA-bolagets nya satsning.

Det är måndag morgon. En stor lastbil kör längs med Andesitgatan och närmar sig NSVAs nya vattentankstation i Helsingborg. Lastbilen stannar och chauffören Jonas Söderlindh hoppar ut. Han jobbar på Söderlindhs, en av NSVAs upphandlade entreprenörer som hjälper till med att rycka ut vid alltifrån översvämningar till stopp i avloppsledningar och brunnar. Nu behöver en av spolbilarna tankas. Men det är inte bensin som ska fyllas på, utan vatten.

NSVA har byggt fem vattentankstationer i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona och Åstorp. Det finns en i varje kommun. Här kan man tanka vatten dygnet runt, 365 dagar om året. Vattnet i vattentankstationerna tappas med cirka 500 liter per minut. Stationerna är främst till för företagare som behöver hämta en stor mängd vatten på en gång, men där finns även en tappkran för privatpersoner.

– En vattentankstation är som en bensinstation, fast utan korv och kaffe och vatten istället för bensin. Det är en betalstation för vatten, helt enkelt. Syftet med NSVAs vattentankstationer är först och främst att skydda dricksvattnet i våra ledningsnät, säger Andreas Björnevik, chef för avdelningen Kundnära tjänster på NSVA.

Fram till den 1 mars i år har företag erbjudits att hyra så kallade ståndrör/brandposthuvuden av NSVA. Med hjälp av dessa har företagen kunnat tanka vatten från brand- och spolposter runt om i ägarkommunerna. Men detta har inte varit optimalt.

– Vid traditionell tappning med hjälp av så kallade ståndrör/brandposthuvud finns det en risk för återströmning. Det betyder att förorenat vatten strömmar tillbaka in på vattennätet. Dagens utrustning för vattenuttag i brandposterna är nämligen inte anpassade för att motverka detta. En vattentankstation har installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten, säger Andreas Waldén, chef för avdelning Rörnät.

Det går snabbt och enkelt för Jonas Söderlindh att tanka vatten vid den nya vattentankstationen. Han tycker att det fungerar bättre att hämta vatten på detta sätt istället för via brandposter.

– Det är lättare att hantera vattentankstationen. Du slipper vrida på ventiler och riskerar inte att ta sönder något. Det är ett enklare sätt att kontrollera vattenmängden också, säger han.

NSVA har spelat in en film där Jonas Söderlindh visar hur enkelt det är att tanka vatten från våra vattentankstationer. Du hittar den via vår Youtube-kanal eller under ”Relaterat material” här i pressrummet.

Läs gärna mer om vattentankstationerna på NSVAs hemsida, www.nsva.se/vattentankstation

Tillbaka till nyheter