Så jobbar NSVA efter upptäckten av slukhål och raserad spillvattenkammare i Helsingborg

27 november, 2017


Sedan slukhålet med den raserade spillvattenkammaren upptäcktes på fredagen arbetar NSVAs personal för fullt med att lösa problemet. Att säkra upp platsen, installera pumpar för att leda bort avloppsvattnet samt spola ledningsnätet är tre av flera akuta insatser. Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en långsiktig åtgärd i form av en ny spillvattenkammare eller en annan sorts lösning.

Fredagen den 24 november upptäcktes ett slukhål i korsningen mellan Johan Banérs gata och Pålsjögatan. Cirka 30 kubikmeter massa hade då runnit ut i ledningsnätet efter att en spillvattenkammare gått sönder. I samband med det första akuta åtgärdsarbetet stängdes både vatten och fjärrvärme av för närboende. Vattnet var åter redan på fredag kväll klockan 21.00.

– Då hade NSVA hunnit säkra upp platsen och kontrollerat att ingen annan ledning gått sönder. Det var aldrig någon fara för dricksvattnet, men vi tar alltid det säkra före det osäkra, säger Andreas Lagerblad, chef för avdelning Rörnät på NSVA.

”Det här är en ovanlig händelse och arbetsmiljön är komplex”

Sedan slukhålet upptäcktes har NSVAs personal arbetat dag, kväll och natt med flera olika insatser för att lösa problemet. Under helgen jobbade sammanlagt 12 medarbetare samt entreprenörer med akuta åtgärder som att säkra platsen, installera pumpar för att leda bort avloppsvattnet samt spola ledningsnätet. Installation av pumpar, spolning av ledningsnät och övrigt åtgärdsarbete fortsatte under måndagen.

– Vår personal har verkligen gjort ett bra jobb. De har jobbat stenhårt och fortsätter att göra det. Det här är en ovanlig händelse och arbetsmiljön är komplex. Avloppsledningarna och spillvattenkammaren ligger på åtta meters djup, säger Andreas Lagerblad.

Ännu mer omfattande VA-arbete väntar

Arbetet med att ta fram en långsiktig åtgärd i form av en ny spillvattenkammare eller en annan sorts lösning pågår. När detta arbete sedan ska utföras rent praktiskt kommer det även då att bli ett omfattande VA-arbete på den aktuella platsen.

– VA-arbetet kommer att ta flera veckor och idag är det omöjligt att säga hur länge trafiken blir avstängd. Vi hoppas på förståelse från Helsingborgarna, säger Andreas Lagerblad.

Bräddningar på tre ställen i samband med händelsen

Orsaken till att spillvattenkammaren gick sönder är inte fastställd. I samband med omkopplingsarbete och avledning av avloppsvattnet har NSVA tvingats brädda på tre ställen. Det är Väla bäck, Ödåkra och Stensminne. Bräddningen vid Stensminne är avslutad, men övriga bräddningar pågår fortfarande.

– Vi bräddar för att minska risken för källaröversvämningar och för att avloppsvattnet inte ska nå den raserade spillvattenkammaren, säger Pär Gustafsson, chef för avdelning Avloppsrening på NSVA.

För aktuell trafikinformation hänvisar vi till Helsingborgs stads webb

Se gärna relaterade bilder.

Tillbaka till nyheter