Så jobbar NSVA efter översvämningarna

1 juli, 2016

290 fastighetsägare i NSVAs kommuner har anmält att de drabbades av översvämning i samband med skyfallen veckan innan midsommar. NSVA arbetar nu för fullt med att kontrollera ledningsnätet i de drabbade områdena, både för att hitta eventuella förslag på förbättringsåtgärder och för att utreda ansvarsfrågor.

Onsdagen den 15 juni orsakade våldsamma regn stora problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs och Åstorps kommuner samt i de norra delarna av Helsingborgs stad. I Bjuvs kommun regnade det 67 millimeter på några få timmar. Det är ett kraftigare regn än vad man kallar ett 60-årsregn, det vill säga ett regn som statistiskt återkommer var 60:e år.

– Det finns indikationer på att det skulle ha regnat ännu mer på vissa ställen, men det är inget som vi kan bekräfta. Vi känner verkligen med alla fastighetsägare och kunder som drabbades i översvämningen. Dagen efter hade vi sex ingenjörer på plats i de mest utsatta områdena. Det såg väldigt illa ut och det fanns ingen tvekan om att skyfallet hade en stor påverkan, säger Mats Norberg, gruppchef på NSVA.

Vad har NSVA gjort? 

Fredagen 17 juni, när NSVA fått en uppfattning om översvämningarnas omfattning, skickades tre spolbilar ut för att spola ledningsnätet rent från grus, löv och annan smuts i de drabbade områdena.

– Det gör vi alltid efter översvämningar, dels för att bedöma status på ledningarna dels för att vi ska kunna ta emot nya regn. På Mörarpsvägen i Bjuv hittade vår spolbilsentreprenör trädrötter i en av ledningarna. Trädrötter kan ta sin in i ledningar via otäta skarvar. Detta visar att vi inte hade full kapacitet i just denna ledning under skyfallet. Vilka områden som påverkats av detta kommer en pågående utredning att ge svar på, säger Mats Norberg.

Samtliga rötter är nu borttagna och NSVA kommer att ha kontinuerlig tillsyn på ledningen i framtiden.

– Oavsett om det funnits rötter eller inte i ledningen så hade vårt ledningsnät inte klarat av den enorma mängd vatten som kom vid översvämningstillfället. Ett sådant här skyfall är inte VA-systemet byggt för, säger Mats Norberg.

Vad gör NSVA nu?

Sedan översvämningstillfället arbetar NSVAs ingenjörer för fullt med en utredning över kapaciteten i ledningsnäten i de drabbade kommunerna.

– Vi kontrollerar alltifrån lutning till dimensioner på ledningarna och kommer att bygga upp datasimuleringar över hur vattnet rinner i ledningsnätet. Vi kommer även att kartlägga ansvarsfrågorna för respektive drabbat område. Ibland kanske vi har ansvaret, ibland fastighetsägaren, ibland en myndighet eller någon annan aktör. I många fall kan det vara så att ingen anses ansvarig på grund av att det var en sådan extrem situation. Utredningen förväntas bli klar under hösten men för att lösa detta så fort som möjligt har vi redan nu anlitat externa resurser, säger Mats Norberg.

Fastighetsägare ska anmäla översvämningar till NSVA

För dem som drabbats av översvämning är det viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag och att anmäla översvämningen till NSVA (om man bor i någon av våra ägarkommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp). Anmälan till NSVA kan man antingen göra via ett webbformulär på www.nsva.se eller per telefon 010- 490 97 00. 

I dagsläget har NSVA fått in sammanlagt 290 anmälningar från fastighetsägare som drabbades av översvämningar i samband med skyfallen den 15 juni. Av dessa kommer 230 från Bjuvs kommun, 50 från Åstorps kommun och tio från Helsingborgs stad. Trots att flera fastighetsägare har gjort sina anmälningar, väntas fler komma in.

– Vi vet att det är fler fastighetsägare som har drabbats och vi vädjar till alla att höra av sig så fort som möjligt. Har man ett ersättningsanspråk ska man därefter skicka in ett krav om ersättning samt intyg eller kvitto som styrker hur stor självrisk man har betalat och eventuell annan ersättning man begär, säger Sofie Svedström, gruppchef på NSVA.

I dagsläget är det oklart när NSVA kommer att kunna betala ut självriskersättning för de fastighetsägare som har krävt dessa, detta eftersom utredningen över ledningsnäten och ansvarsfrågorna måste bli färdig först.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna betala ut eventuell ersättning till drabbade där utredningarna visar att vi har ett ansvar så fort vi bara kan. Troligen blir detta tidigast vid årsskiftet, säger Sofie Svedström.

Läs gärna mer om översvämningar på www.nsva.se/oversvamning

Där kan du även se en film som visar hur våra VA-system fungerar när det regnar.

Tillbaka till nyheter