Risk för missfärgat vatten i samband med spolning i Bjuv

7 oktober, 2014

I fredags började NSVA den årliga storspolningen av dricksvattenledningsnätet i Bjuvs kommun. Till följd av de problem som varit med lukt och smak på vattnet i kommunen har NSVA valt att använda en ny metod för att med utökad kraft spola ledningarna och därmed göra dem extra rena. Detta har visat sig effektivt då många drabbats av missfärgat vatten i samband med spolningen.

– Problemen med missfärgat vatten visar att vår metod är effektiv och att ledningsnätet rengörs, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA. Men för konsumenterna är det inte så trevligt med brunfärgat vatten. Vi uppmanar därför att undvika att använda vatten under dagtid medan spolningen pågår i ditt område. Framförallt bör man undvika att tvätta. Tappa gärna upp vatten på kvällen för eget behov dagtid.

Spolningen pågår nu områdesvis i Bjuv och Ekeby, för att därefter fortsätta genom Norra Vram och Gunnarstorp respektive Billesholm och Södra Vram. Arbetet pågår vardagar mellan kl 7.30-15.30. Det går tyvärr inte att ange exakta tider för spolningen, då man spolar olika länge på olika platser beroende på behov. I de område där spolningen pågår finns det risk för missfärgat vatten samt dåligt vattentryck. Totalt beräknas spolningen pågå cirka fem veckor.

Vid missfärgat vatten är rekommendationen att spola kallvatten tills det blir klart igen. Medan spolningen pågår i ditt närområde uppmanar vi dock att vänta med att spola inne i fastigheten till efter kl 15.30.

Målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA. Syftet är att rensa ledningsrören, vilket innebär att fällningar och mikrobiell tillväxt, som vanligtvis finns på ledningsrörens insida, lossnar och därmed kan resultera i missfärgat vatten.

– Vi ber om överseende med de besvär spolningen medför. Förhoppningen är att spolningen ska
bidra till bättre vattenkvalitet i Bjuvs kommun, avslutar Dejan Tucakov.

Tillbaka till nyheter