Risk för bräddning i Öresundsverket vid kraftigt regn

23 augusti, 2010

Sedan oljeläckan i fredags har reningsverket i
Helsingborg, Öresundsverket, reducerad flexibilitet att ta emot avloppsvatten.
Vid kraftigt regn kan det innebära viss risk för bräddning av orenat
avloppsvatten i Öresund.

I väntan på analys av det oljeskadade vattnet i
utjämningsbassängerna har Öresundsverket mindre flexibilitet att ta emot
tillfälliga överskott av avloppsvatten och regnvatten.
Utjämningsbassängerna är toppfyllda med vatten vilket medför problem
att hantera ett vattenflöde över 3 000 m3 i timmen. Normalt flöde är cirka 2 500
m3 i timmen.

– Vi har därför i samråd med Länsstyrelsen beslutat att vi kan
brädda överskottet av orenat vatten ut i Öresund vid kraftigt regn. Mindre regn
klarar Öresundsverket att hantera, men vid regnmängder i likhet med dem som kom
förra helgen föreligger det viss risk för bräddning kortare stunder, säger Jan
Kluge, VD för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) som driver
Öresundsverket.

– Bräddning innebär att slutsteget i den normala
reningsprocessen åsidosätts. En mekanisk rening sker dock, vilket innebär att
alla partiklar större än 3 mm filtreras bort. Det bräddade vattnet hamnar ca 400
meter ut i Öresund. Beslutet har skett i samråd med Länsstyrelsen. 

Av försiktighetsskäl kvarstår rekommendationen att inte bada
vid Tropical Beach. Dagens vattenprover visar att vattnet där är ”Tjänligt med
anmärkning”.

Tillbaka till nyheter