Respektera gällande bevattningsförbud i Båstads kommun – 15 % reducerad vattenproduktion

27 juni, 2014

Förhöjda halter av perfluorerade ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal brunn i vattentäkten i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA denna och en närliggande brunn under torsdagskvällen. Detta medför att vattenproduktionen minskar med cirka 15 procent i ett redan ansträngt Båstad. Det är därför extra viktigt att spara på vattnet och respektera gällande bevattningsförbud, framförallt genom att inte vattna gräsmattor.

Båstads kommun använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunen är begränsade, vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används.

Därför gäller bevattningsförbud året runt i hela kommunen för alla med kommunalt vatten. Bevattningsförbudet innebär att man inte får använda vattenspridare kopplad till det kommunala dricksvattennätet. Det går däremot bra att vattna med kanna eller slang i handen.

– Att vi i ett redan ansträngt läge tvingas reducera vattenproduktionen med 15 procent under en period då det vistas extra mycket besökande och fritidsboende på Bjärehalvön medför att det finns risk för akut vattenbrist, särskilt om det blir varmt och torrt, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

– Vi vädjar till boende och besökare i Båstads kommun att respektera gällande bevattningsförbud och om möjligt även dra ner på övrig vattenförbrukning så att vattnet räcker till alla, säger Katarina Pelin, kommunchef i Båstads kommun.

Dricksvattnet i Båstads kommun kommer från flera grundvattentäkter men ledningssystemet hänger ihop. Det innebär att det är lika viktigt att respektera bevattningsförbudet i norra delarna, även om det är vattentäkten i södra delarna som reducerat sin kapacitet. All besparing av dricksvatten bidrar till en större uthållighet. Vid vattenbrist är det de högst belägna kunderna som drabbas först genom först dåligt tryck och sedan, i värsta fall, inget vatten alls i kranen.

Tillbaka till nyheter