Reningsverket i Helsingborg i normal drift igen

20 augusti, 2010

Sedan ca kl 17.30 är Öresundsverket i Helsingborg åter i normal
drift. Oljan i inkommande avloppsvatten har sanerats och vattnet renas åter
normalt. Sedan ca kl 16.00 har inget orenat avloppsvatten släppts ut i
Öresund.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), som driver Öresundsverket, har
ökad beredskap för åtgärder om ytterligare olja skulle uppkomma och påverka
reningsprocessen.

Vi återkommer med mer information om något händer som förändrar
situationen.

Tillbaka till nyheter