Problem vid spolning av VA-ledningar på Ekorrvägen i Hemmeslöv

24 oktober, 2017


NSVA har under början av vecka 43 utfört filmning och spolning av avloppsledningarna på Ekorrvägen i Hemmeslöv. Olyckligtvis har problem med ledningsnätet inneburit att vatten har sprutats in hos vissa kunder genom vask och toalett. Det finns även risk att vatten i vattenlås har sugits undan. NSVA beklagar det inträffade och informerar nu fastighetsägare inom berört område via vykort.

Spolningen av VA-ledningarna, som påbörjades måndagen den 23 oktober, är ett planerat arbete i samarbete med NSVAs entreprenör. Syftet med spolningen är att kontrollera skicket på befintliga ledningar i området. Under spolningen på måndagen uppstod tyvärr problem som innebar att avloppsvatten gick tillbaka in i fastigheterna.

– Vi har fått samtal från fastighetsägare på Ekorrvägen som har meddelat att det sprutat upp vatten från toalett och vask. NSVAs personal har besökt två av fastighetsägarna. I nuläget vet vi inte vad som har gått fel. Vi undersöker detta i samarbete med vår entreprenör. I samband med spolningen har vi även filmat ledningarna. Förhoppningsvis kommer vi att kunna se vad felet har varit när vi går igenom filmerna, säger Andreas Lagerblad, chef för avdelning Rörnät på NSVA.

NSVA kommer att skicka ut vykort till fastighetsägare i berört spolningsområde med information om hur de ska gå tillväga ifall de har drabbats av avloppsvatten som har gått tillbaka in i fastigheten.

– Vi beklagar det inträffade. Har man blivit drabbad och har frågor kring hur man gör för att anmäla skadeanspråk eller liknande går det bra att kontakta vår Kundservice på telefon 010- 490 97 00, säger Andreas Björnevik, chef för avdelning Kundnära tjänster på NSVA.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Tillbaka till nyheter