Pressvisning av ispiggning: Billesholm torsdag 17/9

16 september, 2015

NSVA testar just nu ispiggning. Det är en ny teknik för renspolning av vattenledningar med is, som inte tidigare testats i Sverige. Ispiggningen görs i Billesholm i Bjuvs kommun och genomförs av det brittiska företaget Aqualogy.

– Ispiggning är en metod som framgångsrikt använts i bland annat Storbritannien, Australien och Holland. Vad vi vet har den inte tidigare testats i Sverige. Vi utför därför denna ispiggning som ett pilotförsök i samarbete med 4S Ledningsnät, som finansierar hälften av projektet, säger Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA.

Metoden innebär att is förs in och trycks genom ledningen, från en brandpost till nästa, och rengör ledningen mekaniskt. Med isen följer fällningar och mikrobiell tillväxt som finns på insidan av vattenledningen. Isen tas omhand och renas efter att den använts. Smältvattnet riskerar därmed inte att rinna ut på gator eller ner i dagvattenbrunnar.

– Det är viktigt att testa nya metoder och lära oss av vad andra gör, såväl i Sverige som i andra länder, så att vi tillsammans kan hantera framtida utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning. Om detta försök fungerar bra hoppas vi att ispiggning kan börja användas på fler platser i Sverige, säger Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA.

NSVA har tillsammans med 4S Ledningsnät valt ut ett område i norra Billesholm för detta pilotförsök. Det är ett område där NSVA vid traditionell spolning inte uppnått önskad effekt.

– Förra året testade vi en metod som innebar att vatten med högt tryck spolades genom ledningarna. Det blev bättre, men vi kände att vi ville göra mer. Det är därför glädjande att vi nu tillsammans med 4S Ledningsnät har möjlighet att prova ispiggning. Vår förhoppning är att ispiggningen ska bidra till ett bättre dricksvatten i området, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör Rörnät på NSVA.

– – –

Pressvisning 17/9 kl 10

Media välkomnas till pressvisning av ispiggningen torsdag 17 september kl 10.00. Vi samlas på Idvägen i norra Billesholm. Vid pressvisningen kommer representanter från NSVA och den brittiska entreprenören Aqualogy finnas på plats.

– – –

4S Ledningsnät är en samarbetsorganisation för ledningsnätsägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät. Organisationen startades av svenska kommuner som upplevde stora problem med VA-material och nyanlagda ledningsnät. Bland medlemmarna finns bland annat Stockholm Vatten, Göteborgs stad – Kretslopp och vatten, Norrvatten, MittSverige Vatten, VAV Oslo, Sydvatten, NSVA och Norrköping Vatten och Avfall. www.4sledningsnat.se

Aqualogy är ett brittiskt företag som levererar innovativa metoder för vatten- och avloppshantering till ett brett spektrum av kunder inom industri- och allmännyttiga sektorer, främst i Storbritannien men även i bl a Holland och Australien. Ispiggning, som är en av Aqualogys produkter, är en enkel men revolutionerande teknik för rengöring av rör med hjälp av is. www.aqualogyuk.com

Tillbaka till nyheter