Pressinbjudan: Montering av ventilationskanal med hjälp av helikopter

15 oktober, 2018

Tisdagen den 16 oktober sker ett viktigt delmoment i projektet Öresundsverkets övertäckning. Med hjälp av helikopter ska en ventilationskanal monteras i Västhamnsverkets 120 meter höga skorsten. På detta vis kan lukten från de överbyggda delarna på reningsverket sedan ledas upp i skorstenen och spridas snabbt på hög höjd.

Den nya stadsdelen Oceanhamnen ska växa fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, bygger NSVA över och täcker delar av Öresundsverket samt flyttar vissa av de luktspridande delarna. Några av bassängerna på reningsverket ska byggas över, de delar som är längst bort och luktar minst lämnas öppna. Lukten från de överbyggda delarna ska ledas upp i Öresundskrafts skorsten på Västhamnsverket, varifrån den sedan snabbt sprids på hög höjd.

Starten för bygget av Öresundsverkets övertäckning togs i maj 2018. Nu har projektet kommit så långt att det är dags för montering av en del av ventilationssystemet, det som går genom Västhamnsverkets skorsten. Tisdagen den 16 oktober kommer monteringen att ske med hjälp av helikopter.

– Det här är ett väldigt viktigt och speciellt delmoment i vårt arbete. Det är säkert många som kommer att lägga märke till helikoptern och arbetet som ska utföras under morgondagen, säger Jenny Juliusson, projektledare på NSVA.

Upphandlad entreprenör för övertäckningen av Öresundsverket är NCC. Monteringen av ventilationen i skorstenen sköts av NCC:s underentreprenör Caverion. Daniel Månsson, projektchef på NCC, ser fram emot helikopterlyftet.

– Själva momentet i sig är inte särskilt komplicerat, men det har krävt noggrann förberedelse eftersom det är många aktörer som koordineras. Allt måste ske med största säkerhet, säger han.

NSVA välkomnar press och media till helikopterlyftet

Press och media är välkomna till Öresundsverket för att vara med under helikopterlyftet.

Var? Atlantgatan 8, Helsingborg.

När? Tisdagen den 16 oktober, cirka 11.00- 12.00. OBS! Tiden för helikopterlyftet, som sker i två omgångar, är mycket preliminär. Flygningen kan även bli inställd med kort varsel beroende på väder och vind.

Tillbaka till nyheter