Plaströr minskar struvitbeläggningar hos NSVA

16 mars, 2012

Struvit, även kallat urinsten, är ett ämne som ställer till mycket problem på reningsverk. Struvit bildar beläggningar i rör, vilket begränsar spillvattenflödet avsevärt samt kräver mycket underhåll. NSVA har istället för att använda stålrör, som traditionellt används på reningsverk, börjat att använda platsrör vilka inte får dessa beläggningar.

– Jag har sedan tidigare god erfarenhet av plastmaterial, bland annat från arbete inom kemiindustrin. Dessa erfarenheter tog jag med mig till NSVA där jag tog initiativet till att prova använda plaströr, berättar Håkan Lindqvist som sedan drygt ett år tillbaka är driftchef på avdelning Avloppsrening på NSVA.

Efter sex månaders provdrift på Öresundsverket i Helsingborg, där man bytt ut de traditionella rören av syrafast stål mot rör i polypropylen (PP-plast), visar PP-plaströren ingen som helst struvitutfällning. En referensbit stålrör har däremot fått en stenhård tjock beläggning på 20 mm redan efter två veckor.

Prismässigt är PP-plaströr 25-40 procent billigare än motsvarande rör i syrafast stål.

– Resultaten visar att PP-plaströren är att föredra framför stålrör såväl ur ett underhålls- som ett prisperspektiv. Inom NSVA kommer vi nu successivt att byta till plaströr på fler av våra reningsverk, avslutar Håkan Lindqvist.

Tillbaka till nyheter