Övertäckningen av Öresundsverket är klar

16 mars, 2020

Nu är övertäckningen av avloppsreningsverket Öresundsverket i Helsingborg klart. Övertäckningen av delar av verksamheten var en förutsättning för att stadsdelen Oceanhamnen skulle kunna byggas, ett stenkast från reningsverket.

– Vi är mycket nöjda och glada över att vi var färdiga i tid tills de boende började flytta in i början av mars. Vi har gjort, och fått godkända, de åtgärder som behövs för att människor ska kunna bo i närheten av ett reningsverk, säger Jenny Juliusson, projektledare vid NSVA.

Detta har vi gjort

  • Den gamla slamhanteringsbyggnaden är riven och ersatt med ny.
  • Byggt en ventilationskanal som leder till Västhamnsverkets 120 meter höga skorsten.
  • Byggt in försedimenteringen som tidigare var öppna bassänger.
  • I blåsmaskinbyggnaden uppstår mycket lukt som nu istället leds upp i skorstenen.
  • Byggt in slamförtjockare-hanteringen som tidigare var öppna bassänger.

– Förutom viss uppgradering av en del komponenter så är det ingen generell uppdatering av verket. Det är redan ett av Sveriges största reningsverk med enbart biologisk rening utan kemikalier i reningsprocessen, säger Jenny Juliusson.

Utmaningar under byggtiden

Det har varit komplicerat att bygga samtidigt som den dagliga driften behövt pågå.

– Flexibilitet och samarbete mellan driftpersonal och entreprenörer har varit nyckeln till framgång. Till exempel så fungerade flytt och driftsättning av befintlig utrustning under drift smidigt på grund av att vi hade en gemensam arbetsgrupp som tillsammans gick igenom alla moment, säger Jenny Juliusson.

Ett års byggande återstår

Samverkansentreprenaden fortsätter mellan NSVA och NCC på Öresundsverket i cirka ett år till innan allt är klart. Just nu byggs Reco Lab (Recovery laboratory), en byggnad i tre delar som ska innehålla:

  • Showroom; mötesplats, utställning, workshop
  • Utvecklingsanläggning; biogasproduktion, läkemedelsrening och återvinning av näring samt värme från fastigheterna på Oceanhamnen
  • Testbädd; företag och universitet testar ny teknik

I april 2021 beräknas invigning ske av Reco Lab.

Tillbaka till nyheter