Översvämningsrisk på Råå – boende uppmanas täcka golvbrunnar i källarplan

6 december, 2013

Till följd av stigande vattenstånd i Rååan på grund av stormen Sven har pumpstationen på Råå drabbats av driftproblem. NSVA uppmanar boende på Råå att kontrollera källare och om möjligt täcka golvbrunnar för att hindra eventuellt inträngande vatten.

Vid storm, höjt vattenstånd eller stora nederbördsmängder kan avloppsledningssystem bli hårt  ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare.

Råd vid risk för källaröversvämning

– Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.

– Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset. 

– Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Om du drabbas av översvämning

– Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

– Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.

– Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

– Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan. 

– Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

– Anmäl översvämningen till NSVA på www.nsva.se eller tel 010-490 97 00.

Tillbaka till nyheter