Ombyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona för ökad driftsäkerhet

13 juni, 2016

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Landskrona stad får sitt dricksvatten från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i långa ledningar och när det kommer till Landskrona når det först en tryckstegringsstation. Där höjs och utjämnas vattentrycket innan det pumpas vidare till konsumenter runt om i kommunen.

– Nuvarande tryckstegringsstation är från 1960-talet och är uttjänt. För att öka driftsäkerheten, men också för att minska kostnaderna för driften av anläggningen, ska den moderniseras, säger Jonas Malmgren, projektledare på NSVA.

Ombyggnaden påbörjas i oktober och är en reinvestering på cirka 20 miljoner kronor. Renoveringsarbetet beräknas ta cirka ett år och vara helt klart hösten 2017.

Under några inledande omkopplingsarbeten senhösten 2016 kommer delar av Landskrona att bli utan vatten kortare stunder. Information om detta kommer när det närmar sig. I övrigt väntas inte arbetet påverka några kunder.

Tillbaka till nyheter