Oljeutsläpp i avloppsvatten till Öresundsverket

20 augusti, 2010

Vid rutinkontroller har olja upptäckts i inkommande
avloppsvatten till Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. Läckan tros komma
från oljeterminalen (i Helsingborgs hamnområde) men orsaken är tillsvidare
okänd. Helsingborgs Hamn arbetar sedan i morse med att identifiera och stoppa
läckan.

Sanering pågår av oljan inne på
Öresundsverket.

Oljan upptäcktes av personal från Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB (NSVA) som sköter driften av Öresundsverket. Åtgärder vidtogs
omedelbart för att separera det förorenade vattnet från övrigt avloppsvatten
samt identifiera var utsläppet kommer ifrån.

– Tillsvidare har vi stängt Öresundsverket och i samråd med
länsstyrelsen har vi beslutat att brädda vatten i Öresund hellre än att få in
olja i reningsverket. Förhoppningen är att reningsverket kan vara i normal drift
inom några timmar, säger Jan Kluge VD på NSVA.

Bräddning innebär att den normala reningsprocesser åsidosätts.
Mekanisk rening sker dock, vilket innebär att alla partiklar större än 3 mm
filtreras bort. Det förorenade vatten som nu passerar verket hamnar ca 400 meter
från Öresundsverkets kaj ut i Öresund. Beslutet har skett i samråd med
länsstyrelsen. 

Den nuvarande bedömningen är att oljeproblemet inte har någon
påverkan på boende eller företag i Helsingborg.

Tillbaka till nyheter